Waterone Waterone Waterone
Geri

Su Arıtmanın Tarihçesi

Su, biz insanların insanlık tarihinden günümüze kadar kullandığı ve tüm canlıların ihtiyaç duyduğu önemli bir kaynak. Doğa tarihinin başlangıcından bu yana yer kürede bulunmakta, dolayısıyla yer kürenin de varoluşu suya dayanmaktadır. 

Dünyadaki ilk topluluklar suyun varlığına paralel olarak yerleşim yerlerini seçtiler. Yerleşik hayata geçişin temelinde ise su bulunmaktaydı. İlk yerleşik topluluklar su kaynaklarına yakın yerlerde var oldu ve suya sahip olan topluluklar varlıklı sayılıyordu.

Suyun kuşku götürmez önemi düşünüldüğünde suyun ilk uygarlıkların ortaya çıkışında çok önemli bir rol oynadığı da kesin. İlk kentler Güney Mezopotamya’da düzen ve karmaşa içerisinde binlerce kişinin yaşadığı, kaynaklar ve bu kaynakların sınırlarının çok belirgin olduğu bir bölgede ortaya çıktı.

 Su, kalabalık toplulukların bir arada yaşayabilmesinin temel koşullarından biri. Sürekli genişleyen, kaynak tüketen ve ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olan kentler suya muhtaç, ancak temiz ve sağlıklı suyun elde edilebilmesi kolay değil.

Su israfını önlemek ve sağlıklı su tüketimi için en etkili yöntemlerden biri su arıtma sistemleridir. Yeni bir teknoloji gibi görünse de suyun arıtılması M.Ö. 2000’li yıllara dayanır. Geçmişte temiz su arayışından kaynaklı ortaya çıkan suyun arıtılması M.Ö. Mısır medeniyetlerinde suyun bulanıklığını ve kokusunu azaltmak amacıyla kullanılmıştır.

 İnsanlık moringa ağacının tohumlarını kullanarak başladığı su arıtma serüvenine suyu kum ve çakıl taşından geçirerek katı maddelerden ayırarak devam etmiştir. Bu işlemler suyun daha berrak görünmesini sağlasa da kimyasal anlamda bir temizlik sağlamamıştır. Bu işlemlerden umduğu sonucu alamayan insanoğlu bir de suyu kaynatarak arıtmayı denemiştir. Ancak suyu uzun süre kaynatmak içerisindeki diğer gazların salınımına sebep olduğu için suda kokuyu arttırmıştır.

Roma’da M.Ö 300 - 200 yıllarında su ihtiyacını karşılamak için su kemerleri inşaa edilmiş ve suyun daha yüksek noktalara taşınması için Arşimet su vidasını icat etmiştir. Günümüz arıtma teknolojisinin temelini oluşturan su vidası bugün modern endüstriyel cihazlarda pompa olarak kullanılmaktadır.

Benzer birçok deneme ile çok uzun yıllar ilkel yöntemlerle su arıtılmış, 1804 yılında ise ilk belediye su arıtma tesisi İskoçya’da kurulmuş, dünyada deniz suyu 1850 yıllarında arıtılmaya başlanmıştır.

İhtiyaç doğrultusunda gelişen su arıtma yöntemleri ve teknolojisi bugün sadece temiz içme suyu için değil, kullanılan suyun tekrar doğaya kazandırılması için de kullanılmaktadır.

 Tükenebilir bir kaynak olan suyun geleceğini büyük bir tehlike altında olması toplumları suyu arıtarak tekrar kullanmaya mecbur bırakmıştır. Özellikle sanayi ve evsel alanlarda kullanılan suların arıtılmadan tekrar çevreye salınması temiz suların da kirlenmesine sebep olmakta, gezegenimizin geleceğini riske atmaktadır.

 İnsanlığın varoluş tarihi kadar eski olan suyun arıtılmasına 10 yılı aşkın tecrübesiyle WATERONE, gelişen teknolojiyle beraber geçmişteki yöntemlerden ilham alarak yeni teknolojiler sunmaktadır.

Su Arıtmanın Tarihçesi
X

Su arıtma cihazları hakkında daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım!

Gönder